Animaliskt gödsel

Vad är animaliskt gödsel?

Lär dig allt om vad animaliskt gödsel är och vilka produkter du kan köpa om du är ute efter just animaliskt gödsel.

Animaliskt gödsel är sådant gödsel som har framställts från slaktprodukter, så som ben och blod, eller avföring från djur. Det faller under kategorin organiska gödningsmedel, till skillnad från konstgödsel som är icke-organiskt och industriellt framställt.

Exempel på animaliskt gödsel

Några populära exempel på animaliskt gödsel är följande:

Det är en bra idé att ha äkta, organiskt gödsel när du ska odla hemma i din egen trädgård — det är bra både för dig och för dina odlingar.