Mikromol

Vad är mikromol?

Vad betyder ordet mikromol och vad betyder egentligen fotosyntesaktivt ljus?

Detta är mikromol

Mikromol är den måttenhet som används för att mäta en ljuskällas fotosyntesaktiva ljus, det vill säga hur väl ljuskällan stimulerar växternas kemiska process fotosyntes.

Anges som µmol

En ljuskällas mikromol-värde anges i µmol (där µ står för mikro) per kvadratmeter samt per sekund — man anger alltså hur mycket fotosyntesaktivt ljus som sprids, över ytan en kvadratmeter (m²) under tidsintervallet en sekund (s).

Exempel:

  • Växtlampa med 2000 µmol/m²/s
  • Ljusslinga med 800 µmol/m²/s

I våra exempel ovan avger en ljuskälla alltså varje sekund 2000 respektive 800 mikromol fotosyntesaktivt ljus över en yta på en kvadratmeter. Hur mycket fotosyntesaktivt ljus du behöver i din odling beror på hur stor den är och vilka växter som växer i den.

Vad är fotosyntes?

Fotosyntes är den kemiska reaktion som gröna växter använder för att omvandla koldioxid och vatten till energi som växten behöver för att överleva och växa.

Fotosyntesaktivt ljus

Som du säkert redan vet är solens strålar det som stimulerar växternas fotosyntes — det är alltså ett fotosyntesaktivt ljus. När det gäller våra egna odlingar, och inte minst odlingar som vi har inomhus eller i växthus, behöver vi ofta komplettera med artificiellt ljus; lampor eller ljusslingor som vi kan ha omkring våra växter.

Det kan röra sig om ljusslingor med fotosyntesaktivt ljus eller odlingslampor som hänger ovanför din odling, som ger både värme och rätt typ av ljus för att odlingen ska växa så bra som möjligt — i många fall oavsett årstid utomhus.

Bästa växtbelysningen

Det finns väldigt bra växtbelysning att köpa utan att det behöver kosta för mycket pengar. Vi har samlat den bästa växtbelysningen så att du enkelt ska kunna hitta det du söker.